Pogovor knjige W. BenjaminBerlinsko djetinjstvo devetstote i jednosmjerna ulica