Iz knjige Zagreb - Grad, Memorija, Art, "Meandarmedia", 2011.