Bibliografija

TEKSTOVI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA

MJESTO ZRINJSKOG TRGA U GENEZI ZAGREBAČKE 'ZELENE POTKOVE'

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 11, 1988. (61-92)

GENEZA TRGA MARŠALA TITA I 'ZELENA POTKOVA' U ZAGREBU

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 14/15, 1988/89. (9-46)

UTEMELJITELJSKA KULTURA - NA PRIMJERU REPREZENTATIVNIH URBANIH PROSTORA ZAGREBA

Peristil, 31-32, 1988/89. (85-90)

REGULATORNA OSNOVA MILANA LENUCIJA ZA DIO ZAGREBA OD ŽELJEZNIČKE PRUGE DO RIJEKE SAVE IZ GODINE 1907.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 16, Zagreb, 1992. (169-197)

BRITANSKI TRG U ZAGREBU

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 17/1991, Zagreb, 1993. (9-47)

AKADEMIJINA PALAČA I NJENI TRGOVI

Bulletin razreda za likovne umjetnosti HAZU, 1, 1994. (35-46)

LENUCI I 'LENUCIJEVA POTKOVA'

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 18, 1994. (169-189)

TRG PETRA PRERADOVIĆA I TRG PETRA SVAČIĆA U ZAGREBU

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 20/21, 1994/1995. (109-143)

ZA OBNOVU ZAGREBAČKE ZELENE POTKOVE

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 20, 1996. (167-177)

POVIJEST PODRUČJA BIVŠE RUDOLFOVE VOJARNE I TRGA FRANCUSKE REPUBLIKE U ZAGREBU

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 22/1996 - 23/1997. Zagreb, 1999. (57-73)

ZAGREBAČKA SINAGOGA

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23, 1999, Zagreb 2000. (93-112)

URBANISTIČKE ZAMISLI VIKTORA KOVAČIĆA

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 24, 2000. (93-113)

OBNAVLJANJE TRGA N. Š. ZRINSKOGA U ZAGREBU

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 26/27, 2000/2001. (obj. 2003) (35-60)

O URBANISTIČKOM RAZVOJU GRADOVA KONTINENTALNE HRVATSKE U XIX. STOLJEĆU

Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, 2004. (105-117)

NADBISKUPSKI / LANGOV TRG: MIJENE I PONIŠTENJE

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28, 2004. (250-270)

ZAGREBAČKE PLANIRANE VOJARNE IZ DOBA HABSBURŠKE MONARHIJE

Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2007. (311-321)

TOWN PLANNING CONSIDERATIONS OF SITES FOR THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY FROM 1882 TO 1910

400TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY IN ZAGREB, CDR, National and University Library, 2007. (65-66)

THE TRAMWAY AND THE URBAN DEVELOPMENT OF ZAGREB IN THE PERIOD OD MODERNISATION

Towns and Communication, 1, Leykam international, Zagreb, 2009. (195-228)

TVORNICE I VOJARNE 19. STOLJEĆA U NAS: IZAZOV ILI TERET?

Rijeka - povijesno prometno raskrižje Mediterana, Zbornik 3. međunarodne znanstvene konferencije o industrijskoj baštini (2007.), Pro Torpedo, Rijeka 2011.

ZAGREBAČKA ZELENA POTKOVA: URBANI REZERVAT?

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 31/32, 2007/2008., obj. 2011. (89-100)

SVEUČILIŠTE - TRG - GRAD. POVIJEST ZGRADE

Zbornik Zgrada Sveučilišta u Zagrebu. Postojanost i mijene, Zagreb, 2014. (14-65)

OTVORENA PITANJA O REURBANIZACIJI BIVŠE TVORNICE JANKO GREDELJ I REHABILITACIJI INDUSTRIJSKE BAŠTINE

Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe, zbornik 5. međunarodne znanstvene konferencije o industrijskoj baštini, Pro Torpedo, Rijeka, 2014. (713-732)

JUŽNA PROMENADA - SJEVERNA PROMENADA: DVA URBANISTIČKA ZAHVATA NA ZAGREBAČKOM GRADECU U DOBA KLASICIZMA 227-242

Klasicizam u Hrvatskoj, zbornik radova znanstvenog skupa (30. i 31. 5. 2014.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016. (227-242)

APORIJE OBNOVE GORNJEGA GRADA U ZAGREBU

Epilog slučaja tzv. Vranicanijeve poljane 1969.

Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 8, 2017. (11-32)

KNJIGE

PROJEKT SPOMENIKA NA PETROVOJ GORI

ACTA ARCHITEKCTONICA, Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, 1981.

ZRINJEVAC 1873 - 1993.

Naklada Prelog, Zagreb, 1993. (hrvatsko i englesko izd.)

ZAGREBAČKA ZELENA POTKOVA

Školska knjiga i FotoSoft, 1996. (1-655)

ZAGREBU U SREDIŠTU

Barbat, Zagreb, 2003. (1-351)

ZAGREB: GRAD, MEMORIJA, ART

MeandarMedia, Zagreb, 2011. (1-322)

TEKSTOVI U STRUČNIM ČASOPISIMA

ALOIS RIEGL

+ prijevod i izbor teksta Gramatika likovnih umjetnosti

ŽIVOT UMJETNOSTI, 10, 1969.

HANS SEDLMAYR

+ prijevod teksta Problemi interpretacije (umjetničko djelo i povijest umjetnosti)

ŽIVOT UMJETNOSTI, 11/12, 1970.

MAX DVOŘAK

+ prijevod teksta, Idealizam i naturalizam u gotičkoj skulpturi i slikarstvu

ŽIVOT UMJETNOSTI, 25/26, 1976.

UZ AKCIJU SOS ZA BAŠTINU

ČOVJEK I PROSTOR, 6, 1978.

BREMENSKA KUĆA

ČOVJEK I PROSTOR, 6, 1978.

SOS ZA BAŠTINU

BULLETIN JAZU, 1, 1979.

ZA BUDUĆNOST NAJSTARIJEG ZAGREBA (o provedbenom urbanističkom planu Gornjeg grada i Kaptola)

ARHITEKTURA, 174+5, 1980.

PROJEKTI PO MJERI ZAGREBA (urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje sportsko-rekreacionog centra na Šalati i centra Kvaternikov trg)

ARHITEKTURA, 175+5, 1980.

NOVO U OGULINSKOM OPUSU MIHAJLA KRANJCA I MILANA ČANKOVIĆA

ARHITEKTURA, 178+9, 1981.

ESTETIZACIJA - KAO SREDSTVO I CILJ (o projektu uređenja istočnog dijela 'Zelene potkove' u Zagrebu)

ARHITEKTURA, 180+1, 1982.

DVA PRIJEDLOGA BRANKA SILAĐINA

ARHITEKTURA, 180 + 1, 1982.

IZLOŽBA DOBITNIKA VELIKE NAGRADE 14. ZAGREBAČKOG SALONA

17. ZAGREBAČKI SALON, 1982. Tekst i uređenje kataloga

PROJEKT REVITALIZACIJE POČETKA TKALČIĆEVE I RADIĆEVE ULICE U ZAGREBU

ČOVJEK I PROSTOR, 6. 1983.

VRIJEME LADANJA (o studiji Nada Grujić, Prostori dubrovačke ladanjske arhitekture, Rad JAZU, k. 399, Zagreb, 1982.)

ŽIVOT UMJETNOSTI, 39/40, 1985.

STRELIŠTE PAMPAS U OSIJEKU

ČOVJEK I PROSTOR, 6, 1986.

MILAN LENUCI, ARHITEKT I KUĆEVLASNIK

ČOVJEK I PROSTOR, 7/8, 1986.

U POČAST LELJI DOBRONIĆ

VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA, 3/4, 1986.

NEPRIHVAĆEN IZAZOV

ČOVJEK I PROSTOR, 3, 1988.

SMISAO JEDNE RETROSPEKTIVE

ČOVJEK I PROSTOR, 6, 1988.

DRAŽEN JURAČIĆ, GODIŠNJA NAGRADA 'VLADIMIR NAZOR'

ČOVJEK I PROSTOR, 7/8, 1988.

KOMEDIJA REDIVIVA

ARHITEKTURA, 204-207, 1988.

GORNJOGRADSKE STUBE - POVIJEST I PRIJEDLOG OBNOVE

ŽIVOT UMJETNOSTI, 43/44, 1988.

AKADEMIJINA PALAČA I NJENI TRGOVI

BULLETIN RAZREDA ZA LIKOVNE UMJETNOSTI HAZU, 1, 1994.

ZA REVALORIZACIJU JEDNOG SPOMENIKA KULTURE RACIONALIZMA

ŽIVOT UMJETNOSTI, 58, 1996.

PUTANJE NITI

ŽIVOT UMJETNOSTI, 58, 1996.

SPOMENICI I PERIVOJI

ČASOPIS 15 DANA, 1-2, 2000.

PITANJA MANIRIZMA , recenzija knjige Manirizam, Zagreb, 2000.

ŽIVOT UMJETNOSTI, 64, 2001.

NAGRADA UHA-e „NEVEN ŠEGVIĆ" ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI, PUBLICISTIČKI I TEORIJSKI RAD NA PODRUČJU ARHITEKTURE U 2000. GODINI ARHITEKTu ALEKSANDERU LASLU ZA UKUPNI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

ČOVJEK I PROSTOR, 566/568, 7-9, 2001. 14-15

NAGRADA VLADIMIR NAZOR 2000. ZA ŽIVOTNO DJELO S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA - VRTNA ARHITEKTICA SILVANA SEISSEL

ČOVJEK I PROSTOR, 566/568, 7-9, 2001. 16-17

BAŠTINA - IZBOR I SUDBINA (o knjizi Ive Maroevića, Konzervatorsko novo iverje), 2000.

ŽIVOT UMJETNOSTI, 65/66, 2002.

CIGLANA - IZGUBLJENI TRG

ČASOPIS 15 DANA, 6, 2002., 18-28

SINAGOGA IZMEĐU SPOMENIKA I POTREBE (Osvrt na projekt usmjeren k podizanju sinagoge u Zagrebu, 1996-2001.)

KONTURA, 71, 2002. 112-114 (112-114)

BRANKO SILAĐIN - USLOJAVANJE MEMORIJE

ORIS, 19, 2003. 42-60

FELIX ARBA - URBS ARTIS (o monografiji Miljenka Domijana, Rab grad umjetnosti)

ŽIVOT UMJETNOSTI, 69, 2003.

KONTINUITET I TRADICIJA - STVARNOST, MOGUĆNOSTI I IZGLEDI (prigodom donošenja Generalnog urbanističkog plana Zagreba 2003.)

ČOVJEK I PROSTOR, 586-195, 2003.

MUZEOGRFAFSKA SCENOGRAFIJA MARIA BEUSANA

INFORMATICA MUSEOLOGICA, 35, 1/2, 2004. (88-98)

NAGRADA GRADA ZAGREBA ZA 2004. GODINU NADI PREMERL, MUZEJSKOJ SAVJENICI MUZEJA GRADA ZAGREBA

VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA, 1-2, 2005. (tekst, biografija, izbor iz bibliografije) (7-9)

PRIJEDLOG ZA PROTOTIP Arhitekt Slavko Löwy (1904-1996): U povodu 100-godišnjice rođenja (Galerija Milan i Ivo Steiner, Židovska općina Zagreb, 12. 12. 2004. do13. 2. 2004.)

KVARTAL, II-1-2005. (32-34) ISSN 1334-8671

STIL - MEMORIJA - GRAD

KVARTAL III - 4 - 2006. (34-37)

SCENA U OČEKIVANJU PROTAGONISTA

ORIS, 53, 2008. 52-62

TETURANJA OKO URBANISTIČKE BAŠTINE

KVARTAL,1-2, 2009. 5-15

VARŠAVSKA: SIMPTOM I METAFORA

Kvartal,1-2, 2011. (6-10)

FEDOR KRITOVAC (22. 8. 1938. - 28. 1. 2011)

Kvartal,1-2, 2011. (4-6)

TEŠKOĆE S KULTURNIM KRAJOLIKOM I TEHNIČKOM BAŠTINOM

Kvartal,1-2, 2012. (13-21)

TEKSTOVI U ZBORNICIMA, LEKSIKONIMA, KATALOZIMA

IZLOŽBA DOBITNIKA VELIKE NAGRADE 14. ZAGREBAČKOG SALONA

17. ZAGREBAČKI SALON, 1982. Tekst i uređenje kataloga

DAS KULTURGUT KROATIENS - OPFER EINES BEWAFFNETEN KONFLIKTES

Zbornik DAS KULTURERBE IM RISIKO DER MODERNITÄT, Beč, 1993.

DIE DENKMÄLER DER SOZIALISTISCHER ÄRA IN KROATIEN

Zbornik BILDERSTRUM IN OSTEUROPA, ICOMOS, Hefte des deutschen Nationalkomitées XIII, München, 1994.

ZAGREBAČKA 'ZELENA POTKOVA'

SPOMENICA ZRINJEVAC, Zagreb, 1995.

ZELENA POTKOVA U ZAGREBU

SPOMENICA LJUBE BOBANA, Zagreb, 1996.

URBANISTIČKA POVIJEST PRAVOSLAVNE CRKVE U ZAGREBU

SRPSKI NARODNI KALENDAR, Zagreb, 1996.

URBANISTIČKO ZNAČENJE ZGRADE REKTORATA SVEUČILIŠTA

ZGRADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, 1999.

Predgovor knjizi Ivy Lentić Kugli, ZGRADE VARAŽDINSKE POVIJESNE JEZGRE

Naklada Ljevak, Zagreb, 2001.

ARHITEKT IVAN ŠTRAUS

Monografija IVAN ŠTRAUS ARHITEKT, Sarajevo, 2002., 20-21

KOVAČIĆEVE VIZIJE UREĐENJA ZAGREBAČKIH TRGOVA I PERIVOJA 1905.-1909.

Monografija VIKTOR KOVAČIĆ, ŽIVOT I DJELO, HAZU, Zagreb, 2003. (133-161)

ZGRADA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU

SECESIJA U HRVATSKOJ, Zagreb, 2003/2004, MUO

tekst (92-106), redakcija kat. jed. o NSK br. 220-157 (318-337)

O URBANISTIČKOM RAZVOJU GRADOVA KONTINENTALNE HRVATSKE U XIX. STOLJEĆU

Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, 2004.

RADOVAN IVANČEVIĆ

HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, Zagreb, 2005. (167-175)

DONJI GRAD , Zagrebački leksikon, I, 2006. (111-113)

PRAVOSLAVNA CRKVA , Zagrebački leksikon, II, 2006. (101-102)

SINAGOGA , Zagrebački leksikon, II, 2006. (302-304)

TOWN PLANNING CONSIDERATIONS OF SITES FOR THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY FROM 1882 TO 1910

SCIENTIFIC CONFERENCE, 400th ANNIVERSARY OF THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY IN ZAGREB, CDR, National and University Library, 2007. (65-66)

MILAN LENUCI AND THE URBANISM OF ZAGREB

PROJECT ZAGREB, TRANSITION AS CONDITION, STRATREGY, PRACTICE, Harvard University Graduate School of Design, 2007. (84-90)

MARIO BEUSAN, ARHITEKTURA IZLOŽBE i DALMATINSKA ZAGORA - NEPOZNATA ZEMLJA

Katalog izložbe: Mario Beusan, Arhitektura izložbe - na tragu hermeneutičkog diskursa, Gliptoteka HAZU, veljača 2008. (4-40, 46-50)

POD ZAŠTITOM ROKA

Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak, Zagreb, 2009. (153-163)

ZGRADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU: POSTOJANOST I MIJENE

Zbornik, Sveučilište u Zagrebu, edicija Sveučilište i grad 4, Zagreb 2010. (1-385)

(izbor, redakcija i adaptacija tekstova, oprema)

Borislav Doklestić, ZAGREBAČKE URBANISTIČKE PROMENADE

Studio Hrg, Zagreb 2010. (kolaž prethodno objavljenih tekstova)

KOGOJ - FABIJANIĆ (uvod) + NENAD FABIJANIĆ

Izložba KOGOJ - FABIJANIĆ, NA TRAGU ESTETSKE UTOPIJE, Gliptoteka HAZU ožujak - travanj 2010.

TVORNICE I VOJARNE 19. STOLJEĆA U NAS: IZAZOV ILI TERET?

Zbornik 3. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini „Rijeka - povijesno prometno raskrižje Mediterana" (održ. 2007), Pro Torpedo, 2011.

Nenad Fabijanić, PROBNI BALONI ZA PLANET UTOPIJA i STARE CRKVE - NOVI TRGOVI

Zbornik ŠKOLE GRADA, Dubrovnik 2012.

ZGRADA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU 1913.-2013.

Zbornik, Sveučilište u Zagrebu, Edicija Sveučilište i grad 5, Zagreb, 2013. (1-164)

(izbor, redakcija i adaptacija tekstova, oprema)

EUROPSKI GRAD

Eric Hobsbawn, Čudnovata povijest Europe

Walter Siebel, Europski grad Peter Marcuse, Nestaje li europski grad u općem tipu globaliziranoga grada? Marco Venturi, Posteuropski grad u Europi

Vittorio Magnago Lampugnani, Budućnost telematskog grada Klaus Selle, Javni prostori u evropskom gradu - propast i kraj ili promjena i obnova

Snješka Knežević, Bilješka o umjetnosti u javnom prostoru

Georg Glasze, Privatizacija javnih prostora?

Marcus Zepf, Urbanitet i javni prostor

Michael Müller i Franz Dröge, Muzej i grad

Treći program Hrvatskog radija, 83/84, 2013. (243-283)

(izbor, prijevod, redakcija)

BAŠTINA I TRANSFORMACIJA

Françose Choay, Iznalazak gradograditeljska baštine Gerd Albers, O promjeni poimanja povijesti u gradogradnji Wilfried Lipp, Zaštita spomenika i historizam Hermann Lübbe, Spomenici u dinamičnoj civilizaciji Vittorio Magnago Lampugnani, Za projekt sjećanja Erhard Bussek, Od nacionalne do svjetske kulturne baštine

Snješka Knežević, Tehnička baština: historizacija - zaštita

Restauracija u zaštiti spomenika

Post scriptum: Jorge Luis Borges, Prispodoba o Cervantesu i Quijoteu

Treći program Hrvatskog radija, 85, 2013. (384-414)

(izbor, prijevod, redakcija)

ELABORATI I STUDIJE

STARČEVIĆEV TRG, GENEZA PROSTORA

elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA I ZAŠTITU ČOVJEKOVA OKOLIŠA ZAGREBA, 1991.

BRITANSKI TRG: NASTANAK I URBANI STATUS

elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA I ZAŠTITU ČOVJEKOVA OKOLIŠA ZAGREBA, 1991.

PRIJEDLOG OBNOVE KUĆA PATRIARCH, ZRINJSKI TRG 13 I 14

elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ZAGREBA, Zagreb 1992.

RAZVOJ ZAGREBA OD POLOVICE 19. STOLJEĆA DO 1918.

elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA I ZAŠTITU ČOVJEKOVA OKOLIŠA ZAGREBA, Zagreb, 1992.

HRVATSKI PODUNAVSKI KULTURNI VODIČ

Elaborat za UPRAVU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE RH, Zagreb, 1994.

BRITANSKI TRG, POVIJESNA ANALIZA URBANISTIČKOG RAZVOJA, PREPOPRUKE ZA UREĐENJE TRGA

Elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU I OBNOVU SPOMENIKA KULTURE, Zagreba, 1996.

ZELENA POTKOVA, POVIJESNA I POVIJESNOUMJETNIČKA ANALIZA

Elaborat za Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture Zagrebam 1996.

POVIJESNA ANALIZA PROČELJA PALAČE ZRINJSKI TRG BR. 15 S PROPOZICIJAMA ZAŠTITE I PRIKAZOM POVIJESTI INTERVENCIJA NA PRIZEMLJIMA KUĆA ZRINJSKOG TRGA

Elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU I OBNOVU SPOMENIKA KULTURE ZAGREBA, 1997.

POVIJEST PODRUČJA TRGA FRANCUSKE REPUBLIKE I KOMPLEKSA BIVŠE RUDOLFOVE VOJARNE U ZAGREBU

Elaborat za GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU I OBNOVU SPOMENIKA KULTURE ZAGREBA, 1997.

SPOMENIK DOMOVINI - PRIJEDLOG LOKACIJE: TRG STJEPANA RADIĆA U ZAGREBU

elaborat i scenarij filma za KULTURNO VIJEĆE ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MINISTARSTVA KULTURE RH, 2003.

POVIJESNI PRIKAZ PROJEKTIRANJA ZA PARCELU TRG MARŠALA TITA 12

elaborat u sklopu natječajnog programa za arhitektonsko rješenje Muzičke akademije u Zagrebu, 2003.

ZAGREBAČKA ZELENA POTKOVA

Inicijalni elaborat u sklopu gradskog projekta sustavne obnove iz sredstava spomeničke rente

za GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE ZAGREBA, 2004.

ZAGREBAČKE VOJARNE IZ DOBA HABSBURŠKE MONARHIJE, Geneza - arhitektonsko-urbanistički i financijski aspekti - Vozarska vojarna

Elaborat za ZAVOD ZA ARHITEKTURU ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, Zagreb, 2006.

APORIJE URBANISTIČKOG RAZVOJA ZAPADNOG PODRUČJA DONJEGA GRADA OD 1862. DO 1998.

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA STUDIJA ZA UREĐENJE PROSTORA OD TRGA FRANJE TUĐMANA DO TRGA KREŠIMIRA ČOSIĆA, Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu za Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoja Zagreba (voditelj: Nenad Fabijanić, autorska grupa: Gordana Domić, Nenad Fabijanić, Boris Koružnjak), 2010.

PARK GRIČ

Urbanističko-arhitektonska i konzervatorska strudija uređenja javnih prostora Gornjega grada, uvodni tekstovi

1 (1-51) + 2 (1-47), Zagreb 2011.

PROMETNA ORGANIZACIJA ZAPADNOG DIJELA ZAGREBA OD ILICE DO ŽELJEZNIČKE PRUGE I OD SAVSKE CESTE DO ČERNOMERCA U POVIJESNIM I RECENTNIM URBANISTIČKIM DOKUMENTIMA

Povijesni prikaz u sklopu URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKE STUDIJE MOGUĆEG POVEZIVANJA ULICE BARUNA FILIPOVIĆA I ULICE ĐURE DEŽELIĆA, studeni 2014.

Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, voditelj: Nenad Fabijanić

ZAGREBAČKI PAROMLIN - POVIJEST - UNIŠTENJE - ZAŠTITA - POKUŠAJI REHABILITACIJA

Povijesni prikaz u sklopu studije PROGRAMSKA POLAZIŠTA STRATEŠKOG GRADSKOG PROJEKTA PAROMLIN za Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, voditelj: Nenad Fabijanić

STROJARSKA RADIONICA DRŽ. ŽELJEZNICE/TVORNICA 'JANKO GREDELJ' - POVIJEST, STANJE, MJESTO I BAŠTINA

Povijesni prikaz u sklopu studije PROGRAMSKA POLAZIŠTA STRATEŠKOG GRADSKOG PROJEKTA GRADELJ za Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, voditelj: Nenad Fabijanić

IZLAGANJA I SUDJELOVANJE NA NACIONALNIM I INTERNACIONALNIM SKUPOVIMA

DUBROVNIK: EINMALIGKEIT UND ZERSTÖRUNG

Referat na internacionalnom skupu ARCHITEKTUR GESTERN - HEUTE", Wiener Planungswerkstatt, Beč 16. 10. 1992.

DAS KULTURGUT KROATIENS - OPFER EINES BEWAFFNETEN KONFLIKTES

Referat na simpoziju UNESCO-a i Österreichische Gesellschaft für Kulturgüterschutz, 1992. prosinac, Salzburg

DIE DENKMÄLER DER SOZIALISTISCHEN ÄRA IN KROATIEN: BEDEUTUNG UND WETSCHÄTZUNG

Referat nakongresu ICOMOS-a i Das deutsche Nationalkomitée ICOMOS, Berlin, veljača 1993.

KOVAČIĆEVE VIZIJE UREĐENJA ZAGREBAČKIH TRGOVA I PERIVOJA 1905 - 1909.

Referat na međunarodnom znanstvenom simpoziju: Arhitekt Viktor Kovačić, Zagreb, HAZU, 20. i 21. 10. 1994.

URBANISTIČKI RAZVOJ GRADOVA KONTINENTALNE HRVATSKE U XIX. STOLJEĆU

Referat na I. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti, 15 - 17. 11. 2001.

RECEPCIJA DALMACIJE U ZAGREBAČKIM ČASOPISIMA DRUGE POLOVINE 19. STOLJEĆA: SLIKOVNI PRIKAZI

Referat na DANIMA CVITE FISKOVIĆA, Hvar, 2002.

RECEPCIJA DJELA CVITA FISKOVIĆA U HRVATSKOJ POVIJESTI UMJETNOSTI

Referat na DANIMA CVITE FISKOVIĆA, Split, 2006.

DIE TRAMWAY UND IHRE RAUMHOMOGENISIERUNGSFUNKTION IN ZAGREB (1891-1918)

Referat na skupu International Commission for the History of Towns (ICHT), INTERNAL COMMUNICATION IN TOWNS, Zagreb, 2006.

URBANISTIČKA RAZMATRANJA LOKACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU 1882. - 1918.

Referat na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 400. OBLJETNICA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU, 9. - 11. 5. 2007.

JAVNI PROSTORI - IDENTITET GRADA. DVA ZAGREBAČKA TRGA U TRANSFORMACIJI

Referat na stručnom skupu POZDRAV IZ ZAGREBA (Javna predavanja i radionica na temu vizualnog identiteta grada Zagreba), Turistička zajednica Zagreba i hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb, 16. - 18. 5. 2007.

PRELOGOVA BAŠTINA DANAS

Znanstveni skup, Institut za povijest umjetnosti, Dubrovnik, studeni 2009.

sudjelovanje u organizaciji i pripremi skupa

TVORNICE I VOJARNE 19. STOLJEĆA U NAS: IZAZOV ILI TERET?

Referat na 3. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini: RIJEKA - POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE, MEDITERANA", Rijeka, 2007. .

GJURO SZABO 1875.-1943.

Znanstveno-stručni skup Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Muzej grada Zagreba, 15.-16. 10. 2015.

sudjelovanje u konceptu i organizaciji, članica Organizacijskog odbora

LELJA DOBRONIĆ

IZLOŽBE I AKCIJE, TEKSTOVI U KATALOZIMA, UREĐENJE

S.O.S. ZA BAŠTINU

zajednička akcija Trećeg programa Radio Zagreba, Instituta za povijest umjetnosti, Centra za kulturu Zagreba i časopisa „Arhitektura": izložbe, emisije i tematski broj časopisa Arhitekture

emisije: Trogir, 17. 10. 1976. Zidine Stona, 21. 11. 1976. Antički forum Zadra, 9. 1. 1977. Salona deserta, 20. 2. 1977. Povijesno središte Zagreba, 22. 23. 30. 5. 1977.

IZLOŽBA DOBITNIKA VELIKE NAGRADE 14. ZAGREBAČKOG SALONA

17. ZAGREBAČKI SALON, 1982. Tekst i uređenje kataloga

SITUACIJA

Katalog izložbe SITUACIJA 20. ZAGREBAČKOG SALONA, 1985. (uvodni tekst)

RETROSPEKTIVA 'PRIJEDLOGA'

Tekst + koncept + uređenje kataloga RETROSPEKTIVE 23. Zagrebačkog salona, 1988.

POVIJEST POTOKA I MEMORIJA TKALČIĆEVE

Katalog izložbe VRTNE ARHITEKTICE ZA TKALIĆEVU ULICU, Zagreb, Galerija ULUPUH, lipanj, 1992. (uvodni tekst + uređenje)

„ZELENA POTKOVA" U ZAGREBU

Katalog 27. MEĐUNARODNA VRTNA IZLOŽBA FLORAART, Zagreb, 1992. (tekst)

ZAGREBAČKA SINAGOGA, RELIQUIAE RELIQUIARUM

Izložba i katalog, 6. - 20. 12. 1996. u Muzeju Mimara u Zagrebu i 26. 9. - 8. 10. 1997. u Galeriji Forum u Zagrebu (koncepcija, tekstovi)

ZELENA POTKOVA U ZAGREBU

HISTORICIZAM U HRVATSKOJ, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, veljača 2000. Tekst i koncepcija izložbene sekvence posvećene temi

POHVALA RUCI

Tekst u katalogu izložbe VIDA TUĆAN, Multimedijalni centar u Splitu, svibanj 2000.

ARHITEKT LJUBOMIR MIŠČEVIĆ

Tekst u katalogu izložbe u Galeriji Bernardo Bernardi Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, lipanj 2000.

ANGAŽIRANA FOTOGRAFIJA KREŠIMIRA TADIĆA

Tekst u katalogu izložbe KREŠIMIR TADIĆ (1934 - 1997) FOTOGRAFIJE, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, rujan 2000.

PROJEKT NENADA FABIJANIĆA ZA MEDVEDGRAD IZ 1992. GODINE

Tekst u katalogu 35. ZAGREBAČKOG SALONA - ARHITEKTURA, URBANIZAM, INTERIJER - REALIZACIJE, PROJEKTI, PRIJEDLOZI 1997. - 2000., Dom hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu, studeni 2000.

BLAGO SVETE KEHILE ZAGREBAČKE

Tekst u katalogu i suradnja u koncepciji izložbe u Galeriji ‚Ivo i Milan Steiner' Židovske općine Zagreb, 2001.

SINAGOGA I ZAGREB , izložba

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU, 15. 11. - 10. 12. 2001.

Koncepcija izložbe, tekstovi, redaktura kataloga.

PERSPEKTIVE BRANKE KAMINSKI

Tekst u katalogu izložbe UČKA OKOM ARHITEKTA, Galerija ULUPUH, 2004.

IZMAKNUTA KUĆA

Tekst u katalogu izložbe keramike Marte Milunić, Galerija Zvonimir, MORH, 12. do 26. 4. 2005.

U ZNAKU SVJETLA. FOTOGRAFIJA MARIA KUČERE

Tekst u katalogu izložbe, GLIPTOTEKA HAZU, 2005.

IZMEĐU VIZIJE I STVARNOSTI

Tekst u katalogu izložbe Mihajla Kranjca, ZgForum 2011.

RADIĆEVA/DUGA ULICA - POVIJEST I ŽIVOT, LJUDI I KUĆE , izložba

Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Zagreb, Krvavi most 2, 21. 11. - 210. 12. 2014. (izbor, koncept, tekstovi, deplijan)

ZGRADA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Tekst u katalogu izložbe ZGRADA HNK U ZAGREBU - 120 GODINA POSLIJE, IZLOŽBA, HNK, 14. 10.- 3. 12. 2015.

ŽIDOVI I ZAGREB , izložba, org.Židovska općina Zagreba i Predstavnik židovske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, Gliptoteka HAZU, 19. 11. - 20. 12. 2015. (koncept, izbor, tekstovi)

UREDNIČKI RAD

OBNOVA DUBROVNIKA 1979 - 1989

Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik, 1988. (1989. englesko izdanje knjige)

Milan Prelog, IZMEĐU ANTIKE I ROMANIKE, DJELA 2

Naklada Prelog - Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1994.

Izbor i redakcije tekstova, oprema knjige

ANTISEMITIZAM HOLOKAUST ANTIFAŠIZAM , Zagreb, 1996.

Izd. Židovska općina Zagreb, uređenje zbornika

Jacob Burckhardt, KULTURA RENESANSE U ITALIJI

Prosvjeta, Zagreb, 1997.

Redakcija prijevoda Milana Preloga, izbor ilustracija, indeks

DVA STOLJEĆA POVIJESTI I KULTURE ŽIDOVA U ZAGREBU I HRVATSKOJ, Zagreb, 1998.

Izd. Židovska općina Zagreb, suuređenje zbornika

Milan Prelog, STUDIJE O HRVATSKOJ UMJETNOSTI, DJELA 3

Institut za povijest umjetnosti - Naklada Prelog, Zagreb, 1999.

Izbor i redakcija tekstova, oprema knjige

BEČKA ŠKOLA POVIJESTI UMJETNOSTI

Barbat, Zagreb, 1999.

Izbor, prijevod, izbor, bibliografija, kazala

Milan Prelog, Kontinuitet i mijene, Bilješke za „Srednjovjekovni grad na Jadranu"

RADOVI INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI, 25, 2001.

Izbor, redaktura, oprema

Milan Prelog, Tekstovi o Dubrovniku

Institut za povijest umjetnosti - Drutšvo prijatelja dubrovačke starine, Zagreb, 2004.

izbor tekstova, redakcija, oprema knjige

Milan Prelog, POREČ - GRAD I SPOMENICI, DJELA 4

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008. (ur.)

Damir Krajnik, PREOBRAZBA BASTIONSKIH UTVRĐENJA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ

Golden Marketing, stručna redakcija, 2009.

Radovan Miščević, FENOMEN GRADA

Naklada Plavić & Mlinarec, stručna reakcija

Bruno Milić, DVADESET I PET STOLJEĆA URBANE KULTURE NA TLU HRVATSKE

Arhitektonski fakultet u Zagrebu, stručna redakcija, 2009.

ZGRADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU: POSTOJANOST I MIJENE

Izd. Sveučilište u Zagrebu, listopad 2010.

zbornik-monografija (1-385)

ŽIDOVSKI ZAGREB: KULTURNOPOVIJESNI VODIČ

Izd. Predstavnik židovske nacionalne manjine grada Zagreba, Židovska općina Zagreb, AGM, Zagreb, 2011/5771. (1-191) (suator Aleksander Laslo)

Gjuro Szabo, O ZAGREBU (izbor, redakcija, pogovor)

AGM, Zagreb, 2012.

ZGRADA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU 1913.-2013. , zbornik

(izbor, redakcija i adaptacija tekstova, oprema)

Sveučilište u Zagrebu, Edicija Sveučilište i grad 5, Zagreb, 2013.

DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE. POVIJEST I RAD NA SPOMENICIMA KULTURE

1962 - 2016.

Izd. Društvo prijatelja dubrovačke starine, Dubrovnik, 2016.

Monografija-zbornik, hrvatsko izdanje (1-430), englesko izdanje (1-311)

Koncepcija, izbor, redaktura, oprema

VIDA TUĆAN (monografija)

Radionica Otvorena vrata i ULUPUH, 2016.

EDUKATIVNI RAD

BAŠTINA I TRANSFORMACIJA - NA PRIMJERU TEHNIČKE BAŠTINE , izborni kolegij

Doktorski studij Arhitektonskog fakulteta (2008./2009.)

predavanja, organizacija i vodstvo stručnih izleta, izrada „čitanke" BAŠTINA I TRANSFORMACIJA (izbor teorijskih tekstova)

ODRŽIVOST BAŠTINE - DILEME ZAŠTITE , izborni kolegij

Doktorski studij Arhitektonskog fakulteta (2009/2010.)

predavanja, organizacija i vodstvo stručnih izleta, izrada „čitanke" BAŠTINA I ZAŠTITA (izbor teorijskih tekstova)

BAŠTINA I POSTINDUSTRIJSKI URBANITET. PRIMJERI IZ ONOZEMSTVA , predavanje

ŠKOLA GRADA, Arhitektonski fakultet u Zagrebu (voditelj, prof. N. Fabijanić)

Ljetna škola Dubrovnik, 25 - 30. listopada, 2010.

STARE CRKVE - NOVI TRGOVI i SOCIETAS JESU - DRUŽBA ISUSOVA I ARHITEKTURA , predavanja

ŠKOLA GRADA, Arhitektonski fakultet u Zagrebu (voditelj, prof. N. Fabijanić)

Ljetna škola Dubrovnik, 2012.

METODA REKONSTRUKCIJE U PRISTUPU POVIJESNOJ SREDINI. PRIMJER GORNJEGA GRADA U ZAGREBU I POLEMIKA 1969. i HAFENCITY U HAMBURGU - REHABILITACIJA WATERFRONTA KAO RAZVOJNI MEGAPROJEKT , predavanja

ŠKOLA GRADA, Arhitektonski fakultet u Zagrebu (voditelj, prof. N. Fabijanić)

Ljetna škola Dubrovnik, 2016.

PUBLICISTIČKI RADOVI

NACIZAM, KULTURA, UMJETNOST

1. Dokumenti, najrječitiji svjedoci

2. Čišćenje u ime nacije

3. Cenzura štiti nakaznu ideologiju

START 15, 19. 11. 1975.,19, 3. 12. 1975., 3, 17. 12. 1975.

GRAD U NESTAJANJU

KULTURNI RADNIK, 1, 1976.

TROGIR, STARE VRIJEDNOSTI, NOVE POTREBE

START, 1-15, 12. 1976.

ORLOVAC - POST FESTUM

ČOVJEK I PROSTOR, 9, 1981.

ŠTO JE ŠKOLA KULTURI

ČOVJEK I PROSTOR, 4, 1985.

150 GODINA ČIKAŠKE ARHITEKTURE

VJESNIK, 30. 12. 1984, 3. 4. 5. 6. 7. 11. 1. 1985.

OPERACIJA NA SRCU GRADA , o revitalizaciji Tkalčićeve i Radićeve ulice u Zagrebu

VJESNIK , Panorama subotom, 22. 2. 1986.

O GRADNJI DOMA 'HRVATSKOG SOKOLA' I 'KOLA'

POVIJEST SPORTA, 80, 1989.

PAROMLIN ČEKA BIROKRACIJU

VEČERNJI LIST, 29. 11. 1992.

HRVATSKA I IDENTITET

Vjesnik, 20. 11. 1992.

GDJE JE ZAGREBU SREDIŠTE?

Večernji list, 29. 11. 1992.

PERIVOJ OD STARE SLAVE

DANAS, 12. 3. 1993.

POGROM CRVENIH SPOMENIKA

DANAS, 19. 3. 1993.

KAKO JE ZAGREB POSTAO ZAGREB

KOMUNALNI VJESNIK, 92, 30. 11. 1993.

MEDVEDGRAD: KULA U ZRAKU

EM MAGAZIN, 10. 6. 1994.

PERIVOJ KAO GRAD

VIJENAC, 20. 30. 1994.

SMRT ŽELJPOHU

VJESNIK, 3. 12. 1995.

NOVE ARKADE, Zapažanja nakon prvog čitanja programa urbanističko-arhitektonskog natječaja 'Mirogoj, uređenje prostora i gradnja novih arkada'

GLOBUS, 6. 1. 1995.

DVA FRAGMENTA O ZAGREBAČKOJ SINAGOGI , prigodom izložbe Zagrebačka sinagoga - reliquiae reliquiarum

Bilten, 46-47, 1996.

THE ZAGREB SYNAGOGUE

VOICE, Židovska općina Zagreb, 1998.

BUNKER NA ZRINJEVCU

ZAREZ, 19. 3. 1999.

TUĐMAN NA MIROGOJU

GLOBUS, 8. 1. 2000.

CENTAR ZAGREBA KLIZI PREMA JUGU , Uz viziju razvoja grada (Generalni urbanistički plan 2000.)

FOKUS, 11. 8. 2000.

DUHOVNOST SJEĆANJA - ŽIDOVSKI MUZEJ U BEČU

Časopis HA KOL, 2001. (69-70)

SVIJETLE SJENE - MUZEJ SJENA NADE OREL

VIJENAC, 2001. (193-195)

ŽIDOVSKI MUZEJ MORA BITI ZAJEDNIČKI PROJEKT

Časopis HA KOL, 71, 2001.

NESHVATLJIVA ŠUTNJA MEDIJA , O knjizi Perači crnih košulja Živka Grudena i posjeta predsjednika RH Stjepana Mesića Židovskoj općini Zagreb

ZAREZ, 59, 5. 7. 2001.

O knjizi HOLOKAUST U ZAGREBU Ive i Slavka Goldsteina

VJESNIK, 16. 2. 2002.

DIVERZIJA KOJA UPUĆUJE U BESPRAVLJE I KAOS i GERILA ZA URBANO DOSTOJANSTVO GRADA ZAGREBA (o najavi podzemne garaže na Trgu maršala Tita)

VJESNIK, 2. i 3. 8. 2002.

LADANJSKA BAŠTINA KAO VIRTUALNA ZBILJA? ( o Danima Cvita Fiskovića 2002.)

VJESNIK, 20. 10. 2002.

ŠEKRET NA ZRINJEVCU I BUNKER ISPOD KAZALIŠTA

VJESNIK, 5. i 6. 1. 2003.

PROKLETSTVO NAD KRISTALNOM KOCKOM VEDRINE, ŽELJPOH-FERIMPORT - ŠANSA ZA MUZIČKU AKADEMIJU

VJESNIK, 16. 2. 2003., 19

AGRESIJA NA IRAK KAO SPEKTAKL - MAHNITANJE BEZ RATNOG BONTONA

VJESNIK, 16. 5. 2003.

GLUMATANJE LEGALIZMA NA JAVNOJ RASRPAVI O ZAGREBAČKOM GUP-U - BESPOŠTEDNA BORBA ZA PRIVATNO-POJEDINAČNE I PARTIJSKO-KORPORACIJSKE INTERESE

VJESNIK, 27. 4. 2003.

AN EXCEPTIONAL CHALLENGE (THE SYNANOGUE AND ZAGREB) i THE JEWISH MUSEUM HAS TO BE A SHARED PROJECT

VOICE OF THE JEWISH COMMUNITIES IN CROATIA, 4, 2002/2003.

THE JEWISH MUSEUM HAS TO BE A SHARED PROJECT

VOICE OF THE JEWISH COMMUNITIES IN CROATIA, 4, 2002/2003. (18-19)

IN MEMORIAM VLADIMIR MALEKOVIĆ

VJESNIK, 2. 6. 2003.

MUZEJI BESKUĆNICI U HALAMA GREDELJA

VJESNIK, 28. 6. 2003.

O IDENTITETU I MISIJI EUROPSKOG ŽIDOVSTVA

Časopis NOVI OMANUT, 60, 2003.

ZAR JE UVALA DUBOVICA KASANDRIĆEV DIŠPET

SLOBODNA DALMACIJA, 29. 9. 2004.

ZID BOLI AD ACTA

VJESNIK, 11. 6. 2005.

MARKOV TRG «OBNOVLJEN» TRAMVAJSKIM KOCKAMA

JUTARNJI LIST, 2. 10. 2006.

OBNOVA I NAKAZE

FERAL TRIBUNE, Split, 10. 11. 2006. (32-33)

MONSTRUM U MEDVEDGRADSKOJ

BUSSINESS HR, 36, 2007.

LENUCI I MIT O POTKOVI

ZAGREB MOJ GRAD, 20, 2009. (8-14)

ZRINJEVAC - URBANI SIMBOL ZAGREBA

ZAGREB MOJ GRAD, 21, 2009. (4-10)

AKADEMIJA I NJEZIN TRG

ZAGREB MOJ GRAD, 22 (4-10), 2009.

IKONA IZ SPOMENARA, TRG FRANJE JOSIPA I.

ZAGREB MOJ GRAD, 2009. 24 (4-11)

OD JUŽNOG PERIVOJA DO STARČEVIĆEVA TRGA - SUDBINA JEDNE VIZIJE

ZAGREB MOJ GRAD,25, 2009. (4-8)

TRG MARŠALA TITA, OD SAJMIŠTA DO KAZALIŠTA

ZAGREB MOJ GRAD, 26, 2009. (4-8)

ZAPADNI PERIVOJ: IZMEĐU SPORTA I KULTURE

ZAGREB MOJ GRAD, 27, 2010. (4-8)

PRERADOVIĆEV (CVJETNI) TRG, OGLEDALO URBANITETA

ZAGREB MOJ GRAD, 28, 2010. (4-10)

BRITANSKI TRG - MALI PLAC

ZAGREB MOJ GRAD 29, 2010. (4-9)

NASTANAK I NESTANAK NADBISKUPSKOG/LANGOVOG TRGA

Zagreb moj grad, 30, 2010. (4-9)

RIBNJAK - PERIVOJ PODNO KATEDRALE

ZAGREB MOJ GRAD 30, 2010. (9-13)

SVEUČILIŠTE I NJEGOVA ZGRADA

ZAGREB MOJ GRAD 31, 2010. (4-6)

MEMORIJAL NA MJESTU SINAGOGE

HA KOL, 114, 2010. (24-26)

TRAGANJA ZA PROŠLIM: OD TRGOVACA KOŽOM DO INTELEKTUALNE ELITE

HA KOL, 114, 2010. (34-37)

NOVI ŽIVOT VARAŽDINSKE SINAGOGE

HA KOL, 115, (35-37), 2010.

KAKO JE NASTAJAO „ŽIDOVSKI ZAGREB"

HA KOL, 117 (4-7), 2010.

U NAPREDAK ZAGREBA ŽIDOVI SU ULOŽILI RAD, TALENT I VJERU (u povodu kulturno-povijesnog vodiča Židovski Zagreb)

ZAGREB MOJ GRAD 32, 2011. (6-12)

GORNJOGRADSKE STUBE - JEDINSTVEN SPOMENIK KULTURE

ZAGREB MOJ GRAD 33, 2011. (22-28)

JUŽNA PROMENADA I STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE

ZAGREB MOJ GRAD 34, 2011. (4-6)

OD STARČEVIĆEVA DO SVAČIĆEVA TRGA

ZAGREB MOJ GRAD 35, 2011. (10-15)

UMJETNOST ŽIDOVA U HRVATSKOJ: TRAGOVI I ODJECI HOLOKAUSTA

ZAGREB MOJ GRAD 35, 2011. (38-56)

GRADSKA KAVANA NA JELAČIĆEVU TRGU

ZAGREB MOJ GRAD, 36, 2011. (16-22)

TRAGANJA ZA PROŠLIM: POČECI ŽIDOVSKE ZAJEDNICE U ZAGREBU

Ha kol, 119 (40-43), 2011.

TRAGANJA ZA PROŠLIM: PRIDOŠLICE I STAROSJEDIOCI

Ha kol, 120 (38-41), 2011.

TRAGANJA ZA PROŠLIM: ŽIDOVSKA JEZGRA U LAŠKOJ VESI

Ha Kol, 121 (32-34), 2011.

TRAGANJA ZA PROŠLIM, DOBA HRAMA

Ha Kol, 122, 2011. (29-33)

KAPUCINSKI PARK NA GRIČU

Zagreb moj grad, 37, 2012. (6-12)

DVA GORNJOGRADSKA TRGA: KATARINSKI I JEZUITSKI

Zagreb moj grad, 38, 2012. (11-8)

PRVI JAVNI ZAGREBAČKI SPOMENIK: GRADEČKI BAROKNI MARIJIN STUP

Zagreb moj grad, 39, 2012. (18-25)

KIPNI TRG - SRCE ILIRSKOG ZAGREBA

Zagreb moj grad, 40, 2012. (10-17 )

MARKOV TRG - OGLEDALO GORNJEGA GRADA

Zagreb moj grad, 41, 2012. (13-23)

SUSRET NOVOGA I STAROGA U BANSKIM DVORIMA

Zagreb moj grad, 41, 2012. (34-34)

ŽIDOVSKI BROD

Ha Kol, 123, 2012. (24-28)

UZ ATELJE VERE DAJHT ODSADA I GALERIJA

Ha Kol, 123, 2012. (23-24)

TRAGANJA ZA PROŠLIM, LAVOSLAV HÀRTMAN - KNJIŽAR, NAKLADNIK, UREDNIK I AUTOR

Ha Kol, 124, 2012. (23-26)

TRAGANJA ZA PROŠLIM, MÜLLEROVI/MILEROVI I ZAGREB

Ha Kol, 125, 2012. (25-29)

TISUĆE SLIKA ZA „FÜHREROV MUZEJ"

Ha kol, 126, 2012. (37-40)

TRAGANJA ZA PROŠLIM, OD PALAČE SIEBENSCHEIN DO PRERADOVIĆEVA TRGA

Ha kol, 127, 2012. (25-27)

TRI GENERACIJE BACHRACH & KRIŠTOFIĆ

Ha kol, 127, 2012. (32-33)

DEMETROVA - STAROKAZALIŠTNA - BLATNA ULICA I. dio

Zagreb moj grad, 43, 2013. (14-18)

GJURO SZABO BORAC ZA BAŠTINU

Zagreb moj grad, 43, 2013. (24-26)

DEMETROVA - KUĆE I VLASNICI I. dio

Zagreb moj grad, 44, 2013. (16-22)

OPATIČKA ULICA - I ARISTOKRATSKA I PURGERSKA

Zagreb moj grad, 45, 2013./2014 (4-15)

GOSPODSKA - GLAVNA ILICA GORNJEGA GRADA

Zagreb moj grad, 46, 2013/2014. (4-12)

STO GODINA ZGRADE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE NA MARULIĆEVOM TRGU

Zagreb moj grad, 46, 2013. (28-34)

TRAGANJA ZA PROŠLIM: ŽIDOVI NA JELAČIĆEVU TRGU

Ha Kol, 130, 2013. (38-44)

BUDUĆNOST PRAŠKE - MJESTO MEMORIJE

Ha Kol, 131, 2013. (8-14)

GREDELJ: POTENCIJALN A NE PREPREKA

Temat: Gredelj

Zarez, 360., 6. 6. 2013.

DOMOBRANSKA VOJARNA I KATOLIČKA CRKVA

Globus, 12. 11. 2013.

POLITIKA I BAŠTINA

Posebni prilog: Društvop prijatelja dubrovačke starine

JUTARNJI LIST,14. 11. 2013. (28-29)

MESNIČKA - SLIKOVITA ULICA ČEDNIH KUĆA

Zagreb moj grad, 47, 2014. (5-9)

DUGA - ULICA OBRTNIKA I TRGOVACA

Zagreb moj grad, 48, 2014. (4-12)

BAKAČEVA I VLAŠKA ULICA

Zagreb moj grad, 50, 2014. (12-19)

TRG BANA JELAČIĆA I.

Zagreb moj grad, 51, 2014. (6-13)

RUŠENJE PAROMLINA

JUTARNJI LIST, 10. 9. 2014.

140-A OBLJETNICA ZRINJEVCA

JUTARNJI LIST, 25. 7. 2014.

130-1 OBLJENICE STROSSMAYEROVA TRGA

JUTARNJI LIST, 2. 8. 2014.

UOČI OTVARANJA MUZIČKE AKADEMIJE

Portal HALTER, 19. 9.2014.

MESNIČKA

JUTARNJI LIST,17. 9. 2014.

SVEUČILIŠNI TRG

JUTARNJI LIST, 28. 9. 2014.

OTVARANJE MUZIČKE AKADEMIJE

JUTARNJI LIST, 1. 10 2014

MILAN LENUCI O 90-OJ OBLJETNICI SMRTI

JUTARNJI LIST, 12. 11. 2014.

MILAN LENUCI . KAKAV JE BIO

JUTARNJI LIST,15. 11. 2014.

POČECI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. U POVODU 140-E OBLJETNICE OTVARANJA

JUTARNJI LIST,15. 10. 2014.

KLIZALIŠTE NA TRGU KRALJA TOMISLAVA

JUTARNJI LIST, 11. 12. 2014

VISOKA REZIDENCIJA , dva teksta

JUTARNJI LIST, 19. 1. i 12. 2. 20145.

INDUSTRIJSKA BAŠTINA RIJEKE

Novi list, 4. 11. 2015.

TRG BANA JELAČIĆA II.

Zagreb moj grad, 53, 2015. (4-11)

KAVANE NA SAJTOVIMA IZGUBLJENE BAŠTINE

Zagreb moj grad, 53, 2015. (24-27)

DOLAC: OD NASELJA DO TRŽNICE

Zagreb moj grad, 55, 2015. (6-9)

IZLOŽBA „ŽIDOVI I ZAGREB"

Ha-Kol, 142, 2015. (33-34)

ŽIDOVI I ZAGREB - IZLOŽBA I KNJIGA

Zagreb moj grad, 56, 2015./2016. (76-77)

ŽIDOVSKA GROBLJA. ZAŠTO SU DOŠLA U SREDIŠTE SVJETSKE POZORNOSTI I KAKO SU POSTALA DIO UNITERZALNE EUROPSKE BAŠTINE

Telegram, 30. 1. 2015. (8-10)

UVRIJEĐENI SILAĐIN NE ZNA ŠTO GOVORI KAD GOVORI O GARAŽAMA I ZAGREBU (polemika o garažama u povijesnoj jezgri Zagreba)

Telegram, 17. 7. 2015. (9-10)

ZAŠTO ZAGREB NIJE POSTAO EUROPSKI GRAD KULTURE

Telegram 30. 6. 2015. (4-6)

DESTRUKCIJA MALE KAVANE

JUTARNJI LIST, 3. 8. 2015.

NAJAVLJENA JE OBNOVA RADIĆEVE, A MI DONOSIMO NEPOZNATU POVIJEST TE SLAVNE ULICE

Telegram, 14. 8. 2015. (6-10)

ZAŠTO JOŠ OD LENUCIJEVA DOBA NE MOŽEMO RIJEŠITI PROBLEM S PRUGOM U CENTRU

Telegram, 29. 8. 2015. (8-9)

KAKO JE PRIJE 120 GODINA OTVORENO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Telegram 10. 10. 2015. (22-23)

KAKO SU ŽIDOVI OD ZAGREBA STVORILI EUROPSKI VELEGRAD

Telegram, 14. 11. 2015. (2-6)

PONOVNO O KLIZALIŠTU

IN MEMORIAM VLADIMIR BEDENKO (1943.- 2015.)

JL

TELEGRAM, 16. 12. 2015.

POLEMIKE OKO GORNJEGA GRADA. NEPOZNATI DETALJI IZ POVIJESTI VELEBNE GORNJOGRADSKE PALAČE U OPATIČKOJ 10

Telegram, 16. 1. 2016. (4-7)

O BANSKIM DVORIMA. ŠTO BI ZA ZDANJE IZ 19. STOLJEĆA ZNAČILO KAD BI SE PREDSJEDNICA TAMO PRESELILA.

Telegram, 23. 1. 2016. (4-7)

IN MEMORIAM ARHITEKT MIHAJLO/MIŠKO KRANJC (1934. - 2016.)

6. 4. 2016.

JE LI UOPĆE UMJESNO POVLAČITI PARALELE IZMEĐU BEČKOG RINGA I ZAGREBAČKE POTKOVE

Telegram 1. 8. 2016. (8-10)

ZAŠTO NE ZNAMO ISKORISTITI VRIJEDNU VOJNU BAŠTINU IZ AUSTRO-UGARSKE

Telegram, 8. 8. 2016. (14-17)

POTOK/TKALČIĆEVA ULICA - TRANSFORMACIJA KAO SUDBINA

Zagreb moj grad, 56, 2016. (8-15)

ZAGREBAČKA KATEDRALA OD OSNUTKA BISKUPIJE DO NAJAVA RESTAURACIJE 1877.

Zagreb moj grad, 57, 2016. (5-13)

JASENOVAC I POČAST ŽRTVAMA

Ha- Kol, 144, ožujak-travanj, 2016./adar I/adarII/nisam 5776. (5-8)

500 GODINA VENECIJANSKOG GETA

Novi Omanut, 2 (131), svibanj-lipanj 2016./ijar 5776. (3-4)

U POVODU OBLJETNICE IZGRADNJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA , intervju

Meridijani, 189, 2016. (79)

REKONSTRUKCIJA CENTRA ZAGREBA

Telegram, 42, 2016. (T2, 8-9)

BRITANAC JE ALTERNATIVA, ZATO GA TREBA SAČUVATI

Jutarnji list, 4. 7. 2016. (14-15)

PERIVOJ BISKUPA STJEPANA II. - JEDINI KAPTOLSKI PARK

Zagreb moj grad, 61, 2016. (18-21)

IN MEMORIAM ARHITEKT MIHAJLO/MIŠKO KRANJC (1934. - 2016.)

Telegram 2016.

IN MEMORIAM VLASTA KOVAČ (1938.-2016.)

Novi Omanut, 3 (132), 2016.-5776. (1-2)

SKIJAŠKI SPUST U BAKAČEVOJ

Portal Telegram, 27. 12. 2016.

STRADUN I ADVENT

Portal DuNet, 27. 11. 2016

SASHA STONE VIDI VIŠE

Gordogan br. 33-34 (77-79) 2016. (24-42).

DUBROVNIK IZMEĐU KING'S LANDINGA I NOTTINGHAMA

DuNet, veljača 2017.

INTEGRIRANI GRAD

Portal Telegram, 24. 4. 2017.

ZRINSKI IPAK NA ZRINJEVCU

Portal Telegram, svibanj 2017.

SAMOZATAJNI GENIJ ARHITEKTURE . Uz smrt Berislava Šerbetića (Busovača, BiH, 2. lipnja 1935 - Zagreb, 15. kolovoza 2017)

Vijenac, 613-614. 14. rujna 2017. (26-27)

MEMORIJAL HOLOKASTU U ZAGREBU - VIŠESTRUKI TEST ZA INICIJATORE I PROVODITELJE NATJEČAJA

Ha- Kol, 151, kolovorz-rujan-listopad, 2017./av/elul/tišri/hešvan 5777. (5-9)

SEDAM IMENA JEDNOG TRGA

Zagreb moj grad 64, 2017. (16-21)

JURJEVSKOP GROBLJE - PERIVOJ SRPANJSKIH ŽRTAVA. SASTAJALIŠTE OTMJENE PUBLIKE POSLIJE SMRTI.

Zagreb moj grad 64, 2017. (26-33)

PARK U KOJEM PROŠLOST I POVIJEST IMAJU PREDNOST

Globus, 1404, 3. 11. 2017.(69-72)

RAD U MEDIJIMA: TV i RADIO

Dokumentarni i tv filmovi

ZAGREBAČKA SINAGOGA

Scenarij i tekst; HTV, Znanstveno-obrazovni program, režija Mira Wolf, 1995.

ZAGREBAČKA ZELENA POTKOVA

Scenarij i tekst; HTV, Znanstveno-obrazovni program, režija Mira Wolf, 1998.

ARHITEKTURA SINAGOGA

Scenarij i tekst; HTV, Znanstveno-obrazovni program, režija Mira Wolf, 2001.

SJEĆANJE NA SINAGOGE

Scenarij i tekst; HTV, Znanstveno-obrazovni program, režija Mira Wolf, 2001.

URBANISTIČKE VIZIJE VIKTORA KOVAČIĆA

Scenarij i tekst; HTV, Obrazovni program, režija Mira Wolf, 2002.

SERIJAL NA TREĆEM PROGRAMU HRVATSKOG RADIJA

BAŠTINA, MI I SVIJET

O SERIJALU:

Već sam naslov ciklusa upućuje na odnos: mi, svijet - prema baštini, bilo da su posrijedi globalni i regionalni, bilo specifični problemi. Težišta su: 1. predstavljanje hrvatske spomeničke baštine, 2. spomenika koji su upisom na Listu svjetske baštine UNESCO-a stekli status univerzalne baštine, 3. reprezentativnih kulturnih dobara pojedinih naroda i etničkih grupa, 4. ličnosti i pokreta zaslužnih za zaštitu spomenika u prošlosti i sadašnjosti, napokon 5. općih i posebnih problema očuvanja i zaštite spomenika kulture. Cilj je emisije unapređenje odnosa javnosti prema vrijednostima kulturne baštine. Ukupnost baštine prikazuje se kao supstancijalna vrijednost današnjeg života: u naslijeđenim ambijentima i objektima živi veći dio Europe, a i svijeta; baština je podloga identiteta naroda, grupa, pojedinaca; iz baštine se crpu poticaji u svim kulturnim izrazima. Briga za baštinu ne može se stoga svesti za određene struke i institucije, nego se mora prenijeti na svu populaciju. Senzibilizacija pojedinaca, bez obzira na naobrazbu, porijeklo i društveni status, zadaća je ove emisije koja neskriveno nosi prosvjetiteljsku vokaciju. Serijal se emitira od 2003. godine, emisije imaju 30 minuta i emitiraju se jedanput na tjedan (najprije petak, pa subota, sada nedjelja). Dosad je realizirano 635 emisija (5. 11. 2017.)

.